Artist's statement, slovenčina:

Egyszer volt hol nem volt / Kde bolo tam bolo
30. október — 04. december 2015, Mestská galéria v Rimavskej Sobote

"Rozlišující kvalitou každého umělého místa je jeho uzavřenost"… 
…"Uzavřetost opravdu začíná hranicemi. Zpusob, jak se uzavřenost projevuje, závisí na konkrétních vlastnostech hranic. Hranice určují stupeň uzavřenosti („otevřenosti") prostoru…" 1

Výstava Dávida Koroncziho v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote predstavuje zdanlivo detsky nevinné zahlbenie sa do kníh, ktoré hovoria dvoma jazykmi o našej často mýtizovanej a nevyhnutne zjednodušovanej až romantizovanej spolocnej minulosti, ktorú si dokážeme jednostranne brat' za príklad túžob našej súčasnosti. Inštalácia diel cez viaceré umelecké stratégie a výtvarné médiá ako je fotografia, video, murálna inštalácia, text, predstavia autorovu i našu stále diskutabilnú pôvodnosť — „slovenskosť”, „madarskosť’”. Dávid Koronczi sa najskôr rozhodol spoznat svoju identitu, skrz „orálnu knižnicu príbehov”, názorov svojich rodinných príslušníkov, ako podklad pre pochopenie vnímania vlastnej pocitovej príslušnosti. Neskôr ich v tvorivom procese prípravy výstavy konfrontuje s napísanou, publikovanou históriou. Na to, aby ste mohli výstavu čítať spolu s jej zostavovateľmi, je potrebné poznat v prvom rade jazyk.  Založená je totiž prevažne na výpiskoch z umelcovej dočasnej knižnice, ktorú sa v priebehu rokov pokúša stále viac a viac „nestranne” dvojjazyčne čítať. Napriek snahe objektivizovať identitu prečítanými historicko-vedeckými knihami, z nich subjektívne vyberá, vypisuje fragmenty, aby podnietil návštevníkov k autoreflexii uvažovania o zmysle genézy pôvodu, o hodnovernosti zdrojov i pisateloch historických faktov. Koroncziho metóda „úprimného dvojstranného hladania”, či „bádania” by mohla byť iniciačným návodom aj pre nás ostatných, ako sa pýtať na miesto vzniku našej individuálnosti či povahy. Jednotlivé časti nášho ja, ale nemusia byť delené nepriechodnou hranicou, práve naopak, nekonečne sa môžu preskupovať, premiešavať, až sa stane ich pôvod nevypátrateľný a my sa vtedy môžeme otvoriť zmysluplnej aktuálnosti. To by sme, ale museli v sebe otvoriť schopnosť pozrieť sa na náš pôvod z rozprávkového nadhľadu.
kurátor výstavy Juraj Gábor.
1 Norbert-Schulz, Ch.: Genius loci. Krajina, místo, architektura. Praha 2010, s. 58.
Kľúčové slová:
#maďarsko-slovenské pohraniči #dejinnosť #orálna história #písaná história #dočasá knižnica #post-ity #murálna inštalácia #fotografia #video #Rimavská Sobota
Mural installation / 20.000 Post-It Notes / green, blue
#language, history, evolution mixed up, fluid, with a apparent border.
...
Nástenná inštalácia / 20.000 nálepiek Post-It / zelené, modré
A photographic object. 800x1200mm. 
...
Fotografický objekt. 800x1200mm
Mural drawing consisting de-contextualized nationalistic, sometimes pathetic, romantic parts from both slovak and hungarian historical writings, book, essays, which I read during the research. The visitors were invited to comment on this subjective selection, using the blue/green Post-It notes. 
...
Nástenná kresba pozostávajúca z dekontextualizovaných národnobuditeľských, miestami patetických, romantických častí slovenskej i maďarskej historickej, či beletristickej literatúry, ktoré som počas rešerše projektu naštudoval. Návštevník je pozvaný videný (nutne subjektívny) výber komentovať prostredníctvom zelených a modrých post-itov, ktoré symbolizujú dve odlišné farby v tzv. národných farbách oboch krajín. 


Idea, concept: Dávid Koronczi (video "Migrate ergo sum" in cooperation with Martina Szabóová)
Curator: Juraj Gábor
Graphic design: Roman Mikláš
Installation: Dávid Koronczi, Martina Szabóová, Jaroslav Baláž, Tomáš Bálint, Petra Filipiak
Documentation: Dávid Koronczi

Back to Top