VUNU Podcasts x DAAVS // Dávid Koronczi: Bistro u slepačej nôžky
release: 17. 01. 2021
Poviedka Bistro u slepačej nôžky je text, ktorý vznikal pozvoľna počas celého pandemického roka 2020. Príbehom nás prevádza poskakovanie v čase. Presuny po plochách reálnych zážitkov, predstáv, túžob
i sprítomnenie fiktívnych spomienok. Hlavnými indíciami k čítaniu deja sú čierno-šedé chlpaté mušky, rodičovstvo, vietnamské vnútrozemie, mažiar, alebo Cerová Vrchovina. Táto asambláž miest a nálad tvorí kulisu pre trúchlenie za detstvom a prijatie role otca. Je to dopis hlbokej lásky i smútočný prejav nasiaknutý pátosom a neistotou z budúcnosti. 
“Odsúvam nábytok, chladničku, stôl. Vypáčim podlahovú krytinu a odpílim podložené drevotrieskové dosky. Odkrývam tento chirurgicky vyrezaný kus nášho domu presne pod miestom, kde obvykle stojí jedálenský stôl. Vzrušujúce. Pripadám si ako Fiorelli otvárajúci hermeticky uzavretú pec, do ktorej nevnikol ani len ten najjemnejší prášok zo soptiaceho Vesuvu a objavil tak 81 zčernalých pecňov chleba. V identickom poradí, v akom boli 23. novembra roku 79 vysádzané. Chvíľu sa nič nedeje, je ticho.“
Dávid Koronczi tento text zhudobnili s maliarom, performerom a zvukovým experimentátorom Erikom Pánčim v predvianočnom čase roku 2020 špeciálne pre VUNU Podcasts v rámci digitálnej série výstupov festivalu DAAVS // Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí, ktorý košický kolektív VUNU organizuje každoročne. Tomuto záznamu predchádzalo živé zhudobnené čítanie poviedky v brnenskej galérii TIC koncom septembra.
Koncept, text, čítanie: Dávid Koronczi
Hudba, mix a mastering: Erik Pánči
Špeciálne poďakovanie: Zuzana Janečková, Katarína Hládeková, Martina Szabóová, Zoja Koronczi, kolektív Galérie TIC v Brne a VUNU
Partneri: Mesto Košice, Creative Industry Košice

Nikolas Bernáth
Back to Top