GUTTALKS. Critical degustation #001, SKPK210626
...
Schaubmarov mlyn, (Slovak national gallery), Pezinok, 
26.06.2021 
...
 
"On weekends I learn to farm but I don't have money to rent one, let alone to pay my flat. Factories become residency centres and galleries are turned into kitchens. We planted onions today."
 
The well-known saying that we are what we eat has become disturbing in recent decades. In addition to the dominant distribution and production of food, which takes place outside our comprehension, we begin to feel that the I never happen alone. The masculine nature of previous practices, which should have subordinated and dominated their surroundings, is an increasingly unconvincing recipe for the present, and instead of apparent control, our fragility and interconnectedness are shown. We are surrounded by metabolic processes (stomachs) at different stages of digestion. At the same time as claiming that we are what we eat, it could be said that we are what eats us. But will this knowledge be enough to reformulate stereotypes about our identities, in the sense of human vs. nature, man vs. woman, but also in relation to our surroundings?
 
How to talk about such questions and especially how to eat them?
 
It is said that during digestion, most of the blood goes from the brain to the stomach, so we decided to give a word to our stomach processes.
 
The project seeks to link the accessibility of the food experience with the poetics and criticality of contemporary artistic strategies. The project was created as a collaboration between artists Dávid Koronczi, David Přílučík and cook Rasťo Kraviansky. The initial chapter of the joint project began in Schaubmar's mill in Pezinok (Slovak National Gallery) in the form of a festive feast at the end of June 2021 as a pert of Koronczi's residency stay there. Than it continued in a modified bistro format in Brno's HaDivadlo as part of the House of Culture and Fatigue event on 20th and 21st August 2021.
  

 
BRUCHOVRAVY. Kritická degustácia #001, SKPK210626
...
Schaubmarov mlyn, SNG, Pezinok
26.06.2021 
Známé porekadlo, že sme tým čo jeme, dostáva v posledných dekádach znepokojujúci charakter. Vedľa dominantnej distribúcie a výroby potravín, ktorá se odohráva mimo náš pohľad začínáme cítiť, že ja sa nikdy nedeje samé. Maskulínna povaha doterajších praxí, ktoré mali svoje okolie podriaďovať a dominovať mu je stále menej presvedčivým receptom na súčasnosť a miesto zdanlivej kontroly se ukazuje naša krehkosť a previazanosť. Sme obklopení a obklopené metabolickými procesmi (žalúdkami) v rôznych fázach trávenia. Zároveň s tvrdením, že sme tým, čo jeme, by se dalo povedať, že sme to, čo nás žerie. Budú ale tieto poznatky stačiť k preformulovaniu stereotypov o našich identitách, v zmysle človek vs. príroda, mužské vs.  ženské, ale i vo vzťahu k nášmu okoliu?
Ako o týchto otázkach hovoriť a hlavne ako ich jesť?
Hovorí sa, že pri trávení ide väčšina krvi z mozgu do žalúdka, rozhodli sme se preto dať slovo našim žalúdočným procesom.
BRUCHOVRAVY je formát komponovanej hostiny, ktorá sa snaží prepájať prístupnosť zážitku z chutného jedla s poetikou a kritickosťou súčasných umeleckých stratégií. Pôžitok (ale aj rozpaky) spoločného stolovania sa v ňom miešajú s performativitou. Projekt chce vytvoriť sviatočnú situáciu, zaostretnú na metabolické procesy, ktoré nás aktívne prepájajú s našim okolím.
Suroviny pokrmov, ktoré sme návštevníkom a návštevníčkam ponúkli, sa stali hrdinami zaujímavých zápletiek dávno predtým než sme sa ich rozhodli uvariť. Volili sme si ich intuitívne, ohraničení sezónou, chuťami, a vlastnými mikrobiómami. 

...

BRUCHOVRAVY iniciovali umelci Dávid Koronczi, David Přílučík. Na spolutvorbe jeho prvého vydania počas rezidencie v júni 2021 v Schaubmarovom mlyne sa spolupodieľali: kuchár/tanečník Rasťo Kraviansky, projektová manažérka Martina Szabóová a umelkyňa Nikola Čemanová. Za konzultácie ďakujeme Veronike Němcovej, Petre Hanákovej a Martinovi Piačekovi.
foto: Šimon Parec

Back to Top