Migrate Ergo Sum / I Migrate Therefore I Am / Migrujem teda som
in cooperation with Martina Szabóová
...
v spolupráci s Martinou Szabóovou
Oct. - Dec. 2015 | solo show "Once Upon A Time", City Gallery in Rimavská Sobota, Slovakia, curated by Juraj Gábor
...
Okt. - Dec. 2015 | autorská výstava Egyszer vol hol nem volt / Kde bolo tam bolo, Mestská galéria v Rimavskej Sobote, kurátor: Juraj Gábor
7. - 31. Oct. 2016 | Group exhibition, Kunstpunkt Gallerie, Berlin, curated by Juraj Čarný
...
7. - 31. Okt. | Skupinová výstava, Galéria Kunstpunkt, Berlín, kurátor: Juraj Čarný
Radovan Čerevka (SK), Alena Foustková (CZ), Lukáš Houdek (CZ) & Susa Gunzner (DE) & Grandhotel Cosmopolis (DE), Oto Hudec (SK), Dávid Koronczi & Martina Szabóová (SK), Dan Perjovschi (RO), Tomáš Rafa (SK), Kateřina Šedá (CZ), Ján Triaška (SK), Nová Věčnost (CZ)
 
Back to Top