Niave but persistent 

...

The work consists of a table (birch plywood, metal legs), a baseball stick made of jam lids, cutting plotter wall sticker and fruit graphics. These were created from plant residues left over from cooking jam, sauces and syrups during the summer of 2021, from about 60 kilograms of fruit and vegetables. These were mainly fruits of elderberry, red currant, blackberry, raspberry, mulberry, mirabelle, hawthorn and tomato.
The work was also created thanks to a residency at Schaubmar's Mill in Pezinok in June 2021 and Plainair at Corso in Zálesie in August 2021.
The work was exhibited in the framework of the 8th Zlín Youth Salon at the Regional Gallery of Fine
Arts in Zlín in the range of 08.09. — 31.10.2021. The salon was curated by Nikolas Bernáth and Tereza Záchová.Niave but persistent / Naivný, ale vytrvalý
...
Dielo pozostáva zo stola (brezová preglejka, kovové nohy), bejzbalovej palice vyrobenej zo zaváraninových vrchnákov, plotrovanej nálepky a ovocných grafík. Tie boli vytvorené z rastlinných zvyškov, ktoré ostali po uvarení lekvárov, pretlakov a sirupov počas leta roku 2021, z asi 60 kilogramov ovocia a zeleniny. Jednalo sa prevažne o plody bazy čiernej, červené ríbezle, černice, maliny, moruše, mirabelky, hloh a paradajky.
Dielo vzniklo aj vďaka rezidenčnému pobytu v Schaubmarovom mlyne v Pezinku v júni 2021 a Plenéru na korze v Zálesí v auguste 2021.
Dielo bolo vystavené v rámci 8. Zlínskeho salónu mladých v Krajskej galérii výtvarného umenia
v Zlíne v rozmedzí 8. 9. — 31. 10. 2021. Kurátormi salónu boli Nikolas Bernáth a Tereza Záchová.
foto: archiviata autora a Krajskej galérie výtvarného umění v Zlíne

Back to Top